Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Korzyści dla Ciebie

01 

Czym jest

→  Polityka bezpieczeństwa informacji  – zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania. Jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione.

→  Co oferujemy myśląc o bezpieczeństwie?
Dotychczasowe metody przechowywania danych medycznych pacjentów nie umożliwiały tak prostego gromadzenia wielu rekordów informacji w jednym miejscu. Prostota oraz wygoda prowadzenia elektronicznej dokumentacji pacjenta, niesie poza oczywistymi zaletami wiele zagrożeń. W najbliższej przyszłości placówki medyczne będą musiały posiadać odpowiednio zabezpieczona, cyfrowe bazy danych swoich pacjentów oraz zapewniać bezpieczną transmisje tych danych.

→  Zapewnione bezpieczeństwo fizyczne serwerów.
Zmniejszone ryzyko utraty danych osobowych.
Spełnienie aspektów prawnych wymaganych przez Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015r.
Podniesienie jakości świadczonych usług.
Wizerunek profesjonalnego obiektu dbającego o pacjenta.
Już nigdy nie będziesz musiał martwić się o jakość zabezpieczenia.
Cyfryzacja archiwum.

 

*Źródło pl.wikipedia.org

02 

Jak działa

→  Polityka Bezpieczeństwa Informacji powinna obejmować wskazanie możliwych rodzajów naruszenia bezpieczeństwa (jak np. utrata danych, nieautoryzowany dostęp), scenariusze postępowania w takich sytuacjach i działania, które pozwolą uniknąć powtórzenia się danego incydentu. Polityka bezpieczeństwa definiuje ponadto poprawne i niepoprawne korzystanie z zasobów (np. kont użytkowników, danych, oprogramowania). Istotne jest, aby polityka bezpieczeństwa była dokumentem spisanym i znanym oraz zrozumianym przez pracowników organizacji korzystających z zasobów informatycznych. Dotyczy to także klientów organizacji (użytkowników jej zasobów).

→  Zabezpiecz się przed zagrożeniami

Uniknij zagrożeń związanych z nieumiejętnym, nie kontrolowanym, przetwarzaniem danych osobowych. Korzystaj z zalet świadomego bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

→  Kompetentna firma

Zwiększ wiarygodność swojej firmy. Pokaż, że poważnie traktujesz zabezpieczenie danych osobowych w swojej firmie.

→  Dostosuj się do nowoczesnych wymagań rynku

Korzystając z bezpiecznych i nowoczesnych usług, zyskujesz nowe nisze rynku.

→  Bądź na bieżąco z przepisami

Zapoznaj się z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz z najnowszymi regulacjami Unii Europejskiej.

→  Audyt przygotowuje do kontroli państwowych

Regularne przeprowadzanie audytów pozwala mieć pewność i spokój w czasie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych.

→  Kontroluj i nadzoruj dostęp do danych

Skorzystaj z gotowych rozwiązań medCLOUD.eu i zabezpiecz swoje archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

→  Polegaj na profesjonalnych rozwiązaniach

Kupuj gotowe, dedykowane usługi zapewniające bezpieczeństwo. Nie bazuj na niesprawdzonych, darmowych rozwiązaniach poprzez, które możesz utracić dane oraz zaufanie Klientów.

03 

Wykorzystanie

→  Przy projektowaniu polityki należy rozważyć, czy organizacja będzie w stanie ponieść koszty wprowadzania tej polityki w życie. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa organizacji/systemu odbywa się najczęściej kosztem wygody i efektywności działania. Dlatego, opierając się na zalecanych modelach czy standardach w tej dziedzinie, należy pamiętać o dostosowaniu rozwiązania do specyfiki organizacji, tak aby nadać jej cechy ułatwiające zastosowanie w praktyce. Podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie analizy ryzyka i ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka.

→  Prawo

Dostosuj zabezpieczenia swojej firmy do wymagań prawnych zapewniając przy tym używalność każdej przydatnej funkcjonalności oprogramowania medycznego .

→  Zysk finansowy

Korzystając z usług medCLOUD.eu nie musisz ponosić dodatkowych kosztów zabezpieczenia swojego archiwum. Unikasz kwestii związanych z karami za nie właściwe przetwarzanie danych osobowych.
→  Jakość

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych oraz informacji o pacjencie, zyskujesz pozytywny wizerunek swojej firmy.

→  Rozwijaj się

Wykorzystaj oszczędzony czas na rozwijanie swojej działalności. Zabezpieczenie zostaw nam.

Chmura Medyczna

Usługa Chmury medycznej powstała z myślą stworzenia prostej w obsłudze, pojemnej, bezpiecznej platformy archiwizacji danych medycznych. Pacjent uzyskuje centralnie zarządzane repozytorium własnych dokumentów a lekarz bezpośrednią platformę przekazywania danych.